Boliglejemål

INDFLYTNING

Har du indgået aftale om leje af et lejemål hos Ermic Ejendomme, vil vi udarbejde en kontrakt til dig. Du kan enten komme på vores kontor og få en gennemgang af kontrakten eller vi kan sende den til dig pr. post eller e-mail. Sendes kontrakten til dig, skal du huske at nærlæse § 11 i kontrakten. Sammen med kontrakten er der oplysninger til brug for betaling af depositum og forudbetalt leje. Såfremt indflytnigsdato er nært forestående indbetales samtidig 1. måneds leje, varme m.m. Forudbetalt leje er IKKE til brug for betaling af husleje de første måneder man bor i lejemålet, men de sidste måneder, altså ved lejemålets opsigelse.

Når en lejekontrakt er underskrevet og depositum m.m. er indbetalt, vil du modtage en underskrevet genpart af kontrakten fra os. På indflytningsdagen kan nøglerne til lejemålet afhentes på vores kontor Nygade 25 st., 8600 Silkeborg. På vores ejendom i Esbjerg bliver nøglerne dog udleveret af en vicevært på ejendommen. Bemærk venligst at den første måneds husleje skal være indbetalt, før at nøglerne kan udleveres.

Lejemålene overtages ALTID nyistandsatte. Dvs. alle malbare flader er nymalet og alle gulve er enten poleret, lakeret eller olieret. Uanset hvor lang tid du har boet i lejemålet skal lejemålet istandsættes med nymalede vægge, lofter, træværk, rør, radiator m.m. (alle malbare flader) og gulvene skal ligeledes nypudses, nylakeres m.m.

Vi sørger for at el, vand og varmemåler bliver aflæst på indflytningsdatoen, og at du bliver tilmeldt til el-, vand og varmeværk. Du bedes kontakte os senest 14 dage før indflytning såfremt du har et specifikt ønske omkring el-leverandør.

Senest 14 dage efter aftalt overtagelse af dit lejemål skal du, såfremt det skulle blive aktuelt, fremsende en fejl og mangelliste for lejemålet til vores kontor eller på mail til post@ermic.dk. Listen vil blive gemt sammen med din lejekontrakt. Er der punkter på mangellisten der kræver yderligere besigtigelse/opfølgning, vil vi kontakte dig hurtigst muligt.

FRAFLYTNING

Ifølge lejekontrakten er der 3 måneders opsigelse på lejemålet og altid til den 1. hverdag i en måned. Opsigelsen skal underskrives og fremsendes på skrift til vores kontor eller, såfremt du har mulighed for at scanne din underskrift ind, fremsendes opsigelsen til post@ermic.dk.

Umiddelbart efter at vi modtaget din opsigelse vil du modtage en bekræftelse på denne. Sammen med bekræftelsen af opsigelsen vil vi fremsende en huskeliste, som med fordel kan benyttes ved fraflytning af lejemålet.

Såfremt du ved indflytning har indbetalt forudbetalt leje, skal du ikke betale husleje i den/de antal måneder du har forudbetalt leje, kun varme, vand og evt. andet. Du skal selv huske at afvise din PBS aftale i banken eller stoppe overførelsen af lejen til os.

Jævnfør lejekontrakten skal lejemålet være klar til syn 14 dage før opsigelsen udløber. Ved synet SKAL lejemålet være tomt og rengjort. Dette gælder også eventuelt kælderrum.

Som aftalt i lejekontrakt sørger vi for at lejemålet bliver istandsat efter fraflytningen. Såfremt du selv ønsker at bestille et firma til istandsættelse af lejemålet skal arbejdet være udført inden flyttesynet. Du skal sørge for at arbejdet udføres af et momsregistreret firma, således at faktura skal kunne fremvises ved fraflytningssynet. Det er vigtigt at du forinden en eventuel istandsættelse kontakter vores kontor, således at lejemålet bliver malet i den rette farve, glans og lign.

Vi sørger for at el, vand og varmemåler bliver aflæst på den sidste dag inden lejemålet ophører, samt at disse aflæsninger bliver meldt til el, vand og varmeværk. Lejer giver på udflytningsrapporten sin fuldmagt til at udlejer må give denne meddelelse på lejers vegne.

Når lejemålet er istandsat og genudlejet vil der gå mellem 4 og 6 uger til du modtager din flytteopgørelse. Det kan tage op til 15 måneder inden den endelige opgørelse på varme og vand forelægger, idet der kun er afregning på ejendommen en gang om året.

EL, VAND OG VARME

Vi sørger for at el, vand og varmemåler bliver aflæst på ind-/ og udflytningsdatoen, samt at du bliver tilmeldt/afmeldt hos el-, vand- og varmeværk.

El: Idet der er frit valg af leverandør på elmarkedet skal vi høre fra dig senest 14 dage før indflytning, såfremt du ønsker en specifik el-leverandør. I modsat fald vil vi sørge tilmelde dig hos det selskab, som den tidligere lejer har benyttet.

Elselskaberne opkræver normalt 3-4 a’conto opkrævninger årligt, og du modtager en gang årligt en årsopgørelse hvor acontobeløbene er modregnet.

Vand/varme: Såfremt du indbetaler a’conto vand og varme til os modtager du en gang årligt en årsopgørelse hvor acontobeløbene er modregnet. Ejendommes samlede vand- og varmeforbrug opgøres hvert år den 31. december og specificere opgørelser på de enkelte lejemål udsendes efterfølgende til vores lejere i marts/april måned.

Såfremt du indbetaler a’conto vand og varme direkte til vand- og varmeværk, vil du ligeledes modtage en årlig opgørelse på forbruget.